kmet.BG
Интересно
избери регион
Към Протестна Мрежа: За Бивола, ПИБ и за разликата между внушения и факти
Към Протестна Мрежа: За Бивола, ПИБ и за разликата между внушения и факти
Снимка: www.karolev.com
 Онзи ден сайтът Бивол е публикувал на фейсбук стената си екзотичен опит за “анализ” на очакващото европейско одобрение преструктуриране на ликвидната подкрепа за Първа Инвестиционна Банка. Разбрах за този „анализ“ от споделянето му във фейсбук страницата на Протестна Мрежа. Доста хора обвиниха Мрежа-та в разпространяването на клевети, глупости и фейсбук тролене за ПИБ, в отговор на което ПМ се оправда, че просто споделяла и ако имало някой, който умеел да прави финансов анализ да коментира. Без да имам претенциите, че съм най-добрият финансов анализатор в България, София и даже Студентски Град (в края на който живея), след близо 25 години стаж в областта на инвестиционното банкиране мисля, че мога да споделя моето мнение по публикацията на Бивол.

1. Според Бивол, ПИБ „изчезвала“, защото от 30 юни до 30 декември депозитната база е спаднала с 373 милиона, това ще продължи и тя нямало да върне ликвидната подкрепа

Първо, нека уточним, че за връщането на ликвидната подкрепа се използват ликвидни активи на ПИБ, а не депозити на хората и фирмите (които са пасиви в баланса). Въпреки че те са свързани, между тях има „малка“ разлика.

Второ, според баланса на ПИБ (данните са на сайта на БНБ), изготвен към края на третото тримесечие на 2014 година, ликвидните активи на ПИБ възлизат на: Парични средства и парични салда при централни банки (876 382 хил.лв) + Финансови активи държани за търгуване (8 917 хил.лв.) + Финансови активи на разположение за продажба (317 847 хил.лв.) + Инвестиции държани до падеж (28 888 хил.лв.) + кредитите предоставени на кредитни институции (457 516 хил.лв.). Общата сума на посочените е 1,689,550 хил.лв. Тя покрива остатъка от задължението по направление на ликвидната подкрепа от 1 200 хил.лв. приблизително 1.40 пъти, т.е. в момента банката е в състояние да покрие цялото си задължение към МФ и ще и останат 489 559 хил.лв. с които да посреща останалите си задължения. Съотношението между тези 489 559 хил.лв. и общата сума на привлечените средства на банката от 7 654 993 хил.лв., намалена със задължението за изплащане на ликвидната помощ от 1 милиард и 200 милиона лева (тоест 7,654,993- 1,200,000=6,454,993 хил.лв)  равно на 489,559/6,454,993=0.075 или 7.5% – число, което е очевидно повече от 0%. :-)

Трето, впрочем, добре е да се погледне и отчетът за паричните потоци, където е видно, че изходящите парични потоци почти изцяло балансират входящите, т.е. паричните потоци на банката към края на септември 2014 не са се влошили съществено спрямо началото на същата. Хубаво е и да се каже, че е вярно, че депозитите на гражданите в ПИБ са намалели в края на септември 2014 с около 10% спрямо първото тримесечие на 2014, но спадът при депозитите за банковата система като цяло (по-точно банките от Група 1) също е значителен – приблизително 7%. Колкото до предреченото от Бивол предстоящо намаляване на депозитната база в ПИБ, това виждане явно не се споделя от капиталовите пазари. Към днешна дата, акциите на компанията се търгуват за 2.70 лв/акция, което умножено по броя на емитираните от ПИБ акции (110 000 000 броя), съответства на пазарна капитализация от 297 милиона лева. Което е точно толкова, колкото и към януари 2014. Тоест много институционални инвеститори от България и чужбина (пенсионни фондове, застрахователни компании, взаимни фондове, хедж фондове) с парите си “гласуват” и днес и не са съгласни с прогнозите за ПИБ на сайта с име на едър рогат добитък.

Четвърто, наистина данните от баланса показват, че ПИБ не е успяла да възстанови предимно загубата на фирмени депозити, следствие на паниката около КТБ, докато се е справила относително добре с възстановяването на влоговете на гражданите и домакинствата. Разбира се, за хората с повече опит във финансите, това е напълно нормално – депозитите на фирмите са предимно безсрочни и краткосрочни, с ниска доходност и е много по-малко вероятно да бъдат върнати в къси срокове, след като веднъж са преместени през юни. За да се възстановят тези депозити, банкерите на ПИБ ще трябва да свършат доста работа. И част от тях може и никога да не бъдат върнати в ПИБ.

2. Според Бивол, съотношението депозити/към кредити в предложения план за преструктуриране отразявал очакването на ПИБ, Министерство на Финансите и Еврокомисарката Вестагер подкрепата да не бъде върната

Първо, Бивол изнасят информация за заложеното отношение от плана за преструктуриране, която би трябвало да е конфиденциална. Дали тя е вярна или не – няма как да знаем. Но с оглед на актуализацията на бюджета, можем да твърдим със съществена степен на сигурност, че планът е одобрен от еврокомисарката Вестагер, така че тя (и нейния екип) носи вече отговорност за него. Тоест, според Бивол Европейската Комисия очаква да не се върне ликвидната подкрепа, но въпреки всичко е одобрила веднъж даването и през юни 2014 и втори път предложения план за преструктуриране на ПИБ. Който, между другото, преди да е изпратен в ЕК е бил одобрен и от международни консултанти, назначени от ЕК. Та, по “логиката” на Бивол, и те наред с Вестагер са или глупави, или в “далаверата”.

Второ, отношението депозити/кредити се контролира лесно от самата банка чрез частта „кредити“. Така че ако в течение на следващите 12-13 месеца депозитите в ПИБ не растат изпреварващо спрямо кредитния портфейл на банката, то за да се върне ликвидната подкрепа ПИБ постепенно ще си регулира съотношението като намали кредитите – чрез продажба на кредити на други банки, чрез намаляване на отпускането на нови кредити и други кредитни продукти (например кредитни карти)  и чрез неподновяването на съществуващи кредитни линии при изтичането им (например овърдрафти).

Трето, това отношение при ПИБ е било винаги в миналото много по-консервативно, спрямо това на дъщерните дружества в Бълагария  на доста от западните банки, които ползват пари от банките-майки (част от които пък през последните години използват от своя страна ликвидна подкрепа от Европейската Централна Банка на нива от около 0.3%). Нямам никакво съмнение, че консултантите на ЕК ще следят на месечна база изпълнението на плана за преструктуриране, в който една от основните цели би трябвало да бъде връщане на отношението депозити/кредити в границите на средното за Българската банкова система.

3. Според Бивол, ПИБ щели да изплащат съмнителна облигация преди да върнат ликвидната подкрепа

Първо, Бивол отново изнася конфиденциална информация от плана на МФ за преструктуриране, че световната конспирация е задължила ЕК да одобри изплащането на конспиративна облигация преди изплащането на ликвидната подкрепа. В началото реших, че това е откровена лъжа, тъй като едно от първите условия (публично в Анекс 1, точка 5 на първото комюнике) на ЕК е да се забранят такива изплащания, но след като помислих по-задълбочено, стигнах до следния извод: предполагам, че ЕК е дала наистина разрешение, но поради простата причина, че ако не го даде, забавянето на изплащането ще облагодетелства акционерите от втори ред с по-висока доходност. А Бивол не са доразбрали какво са им „подшушнали“ и са направили пак миш-маш.

Второ, тази облигация не е някаква конспирация, а инструмент, издаден с организатор една от най-големите немски финансови институции Dresdner Bank (след това погълната от Commerzbank) през 2005 година. Било е първият път, когато такава облигация се издава в Източна Европа (и то доста успешно) и преди десет години е представлявала lower tier 1 облигация при Basel 2. При Basel 3 не отговаря на капитал от първи ред, а вече е капитал от втори ред. Облигацията не е безсрочна, както твърдят грешно за пореден път недоразбралите Бивол, а падежът е в първите 10 години. Банката има право на кол опция да погаси тази облигация като капитал от втори ред и ЕК вероятно е дала разрешение да се изплати, тъй като ако не го изплати през първите 10 години , доходността се вдига с 2% и де факто се облагодетелстват акционерите от втори ред. Но тези акционери нямат нищо общо с основните двама – това са свободнотъргуеми инструменти с добра и сигурна доходност (дори Бивол може да си купи днес), а първоначалните държатели са били стотици клиенти на тогавашната Dresdner Bank и големи инвестиционни банки (UBS, Credit Suisse).

Тоест, отново нормален процес с прозрачен и публично-търгуван финансов инструмент, в ръцете на предимно западни инвеститори. Разбира се, знаем, че за много фейсбук тролове, западните инвеститори са част от между-галактическата конспирация срещу българското кисело мляко, ядрена енергетика, националния отбор по футбол и последната българска кандидатка за Мисис Свят.

4. Добавка: Бивол просто си противоречи

През последните няколко седмици прочетох и няколко коментари от същия сайт и от форумите, че ПИБ била новата банка на социалистите, депесарите, Пеевски, герберистите, световната конспирация и юдомасоните. Следователно, бихме очаквали, че всички тези хора и групи хора са преместили депозитите на притежаваните и контролирани от тях фирми от (предполагаемо) КТБ в ПИБ. В същото време, самият Бивол акцентира върху факта, че фирмените депозити в ПИБ не са се възстановили значително след юнската криза. Това са взаимно противоречащи си твърдения – ПИБ се е справила добре с възстановяването на влоговете на граждани и домакинства и към днешна дата те са толкова, колкото и в началото на годината, докато фирмените депозити се възстановяват по-бавно (което е естествено), но и това показва, че към банката няма масивни потоци на предполагаемо съмнителни корпоративни вложения.

Протестна Мрежа претендират (много пъти с право) да притежават и разпространяват позиции с висок морал сред българското общество. Аз, лично, често споделям техните мнения по редица въпроси. Но не мисля, че е правилно те или която и да било друга отговорна обществена организация да разпространява конспиративни и неверни твърдения без да е поискала експертен съвет. С „моралната“ позиция, че ако някой експерт можел да анализира изложеното, да предоставил истината. Истински моралното и отговорното поведение е да потърсиш експерт, преди да „облъчиш“ хората с непроверена информация, защото не си имал експертизата да я разбереш.

Надявам се Протестна Мрежа да публикуват на своя сайт този мой коментар, както и всеки друг коментар на експерт, който открито изразява мнението си. И в бъдеще да не публикуват откровено неверни твърдения или миш-маш от истини, полуистини и лъжи, чиято цел или най-малко краен ефект е дезинформация/манипулация на обществото.  А на ПИБ и на всички банки в България пожелавам по-ускорено влизане на България в еврозоната, за да могат българските банки да се ползват със същите конкурентни предимства при финансиране, както всички банки от страните-членки на Еврозоната.

Източник: www.karolev.com
Публикувано на: 01.12.2014-12:03:14
Реклама
Последни Новини
София участва в международен проект за развитие на младежкото предприемачество 08.01.18г.Йорданка Фандъкова: "Подкрепяме инвеститори, които имат отношение към околната среда, чистота на въздуха и новите технологии"16.11.17г.ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ХАКАТОН С НАГРАДИ – ЦЕЛТА Е СЪЗДАВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА SMART CITY BURGAS03.10.17г.Новата индустриална революция обсъждат на международен форум в Пловдив29.09.17г.ОБЩИНА БУРГАС ПОЛУЧИ ДВЕ НАГРАДИ ЗА СВОЯТА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА14.06.17г.Програма Европа 2017 стартира в пространството около Триъгълната кула на Сердика14.06.17г.Даниел Панов получи приз за цялостен принос в борбата с трафика на хора12.06.17г.
Интересно
Кой остави „половин София“ без вода?19.03.14г.Меглена Кунева участва на Международна конференция “Партньорство за промяна – повече власт на жените” в Косово04.10.12г.В Народното събрание бе почетена паметта на Апостола на свободата Васил Левски19.02.15г.Европейски дни на наследството в София18.09.15г.Коледарчета в общината20.12.12г.Социални предприемачи от 7 държави се събраха в НДК за проект по Програма Европа 201504.06.15г.Кметът на София Йорданка Фандъкова връчи наградата “Смело сърце” в конкурса “Даниела Сеизова - в името на живота” на “Федерация български пациентски форум” 17.12.13г.
Copyright © 2008 kmet.BG All rights reserved. Privacy Policy.